Anal Fistül

Anal Fistül

  • Anal fistül
  • Kıl dönmesi (sinüs plonidal)
  • Hemoroid(basur)
  • Anal fissür (makatta çatlak)
  • Anal kondülom- siğiller (Condyloma acuminatum)
  • Rektal prolapsus (makat sarkması)

Anal Fistül

Anal fistül makatın kenarındaki bir deliğin makatın içine açılması sonucu oluşan anormal yol ya da yollardır. Anal fistül genel cerrahların uğraşmayı sevmediği bir hastalıktır çünkü tedavi sonuçları başarısız olabilmekte, gaz ve dışkı kaçırmak gibi sonuçlara neden olabilmekte ve hastalık tekrar edebilmektedir. Fistüller basit ve karmaşık (kompleks) olmak üzere ikiye ayrılabilir. Basit fistüller genelde yüzeyel olan ve çok fazla sfinkter kası içermeyen fistüllerdir ve genelde cerrahi olarak başarılı bir tedavi şansı olabilir. Karmaşık fistüller ise genelde derin yerleşimli, birkaç dallı veya kadınlarda ön tarafta olan fistüllerdir. Bu fistüllerin tedavisi zor ve bazen ümitsizdir. Özellikle kadınların sfinkter kas tabakası ince olduğndan fistüllerin tedavisi kadın hastalarda daha çok dikkat gerektiren bir işlemdir. Fistül tedavisi için birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş ancak altın standart bir yöntem yoktur. Özellikle karmaşık fistüllerde seton dediğimiz bir yöntem uygulanabilir. Kesin başarı şansı düşük olmasına rağmen masum bir yöntem olması açısından önemlidir ve kas hasarına neden olmaz

Doç. Dr. Tayfun Yoldaş 2018. Tüm Hakları Saklıdır.