Familyal Adennomatöz Polipozis Koli de J Poş Ameliyatı

Familyal Adennomatöz Polipozis Koli de J Poş Ameliyatı

  • Familyal adennomatöz polipozis koli de J poş ameliyatı

Total proktokolektomi ileoanal j poş ameliyatı

Acil olmayan şartlarda ameliyat edilen ülseratif kolitli hastalara uygulanan yöntemdir. Bütün kalın barsak ve rektum çıkarıldıktan sonra ince barsak j şeklinde bir rezervuara dönüştürülerek anüse bağlanmaktadır. Laparoskopik dediğimiz kapalı yöntem kullanılarak yapılabilen bir ameliyattır ve bu şekilde hastanın ameliyat sonrası iyileşmesi daha hızlı ve konforlu olmaktadır.

Doç. Dr. Tayfun Yoldaş 2018. Tüm Hakları Saklıdır.