Kanser Cerrahisi

Kanser Cerrahisi

 • Kolon ve Rektum Kanseri
 • Anal Kanser
 • İnce Barsak Kanseri
 • Peritoneal karsinamatoz da karın içi sıcak kemoterapi
 • Karın içi sarkomlar (yumuşak doku tümörleri)
 • Pelvik kitleler

Kolon Ve Rektum Kanseri (KRK) Nedir?

Kalın barsak yaklaşık 1.5 metre uzunluğundadır. İnce barsağın sonlandığı yerden başlayıp anüse(makat) kadar devam eder. Kalın barsağa kolon diyoruz. Kalın barsağın son 15 cm lik kısmına ise rektum diyoruz. Kalın barsağın cerrahi hastalıklarının çoğunu kolorektal kanser olarak adlandırdığımız kalın barsak kanserleri oluşturur. Kolon ve rektum adeno kanseri dünyada görülme sıklığı açısında ilk 3 sırada bulunan kanserlerdendir ve özellikle erken evrelerde saptandığında cerrahi olarak tam tedavi şansı mevcuttur. Genelde yaşlı insanlarda görülmekle beraber her yaştan erişkin insanda ortaya çıkabilir. Kalın barsak kanserinin oluşması için bazı risk faktörleri olabilir.

Kolon Ve Rektum Kanseri (KRK) Risk Faktörleri

 • Genetik yatkınlık (herediter nonpolipozis kolorektal kanser)
 • Polipozis koli (kolonda çok sayıda poliplerin olması)
 • Uzun yıllar İnflamatuar barsak hastalığı (ülseratif kolit, Crohn Hastalığı)
 • Taze sebze ve meyveden fakir beslenme
 • Yakın akrabalarda kolorektal kanser olması

Kolorektal kanserden korunmanın en iyi yolu tarama yaparak erken evrede ya da kanser öncüsü polip hali ile hastalığı yakalamak ve tedavi etmektir. Tarama için en kolay ve ucuz yol dışkıda gizli kan testidir. Dışkıda gizli kan testi pozitif saptanan hastalara kolonoskopi yaparak kalın barsak taranmalıdır.

Polip: Polipler kalın barsak içindeki parmak ucu gibi çıkıntılı oluşumlardır ve kanserin öncüsü olan bir hastalıktır. Polipler çoğunlukla kolonoskopi ile ameliyat edilmeksizin çıkarılabilir.

Kolorektal kanser oluştuktan sonra ilk değerlendirilmesi gereken hastalığın evresidir. Hastalığın evresi belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilir. Eğer hastalık kalın barsak duvarında sınırlı ise cerrahi olarak hastalığın temizlenmesi mümkündür. Kalınbarsak kanseri en sık karaciğere yayılma eğilimindedir. Böyle bir durum sözkonusu ise ve karaciğerdeki yayılım sınırlı düzeyde ise hem karaciğer hem de kolona müdahale edilerek hastalık karın içinden temizlenebilir. Ayrıca kolorektal kanserin peritona(karın zarı) yayılımı sonucunda (peritonitis karsinamatoza) yine gerekirse tam ya da tama yakın olarak hastalık karın içinden çıkarıldıktan sonra sıcak kemoterapi (HIPEC) işlemi uygulanabilir. Hastalık tüm vücuda yayılmış ise cerrahiden ziyade kemoterapi ile tedaviye başlamak gerekmektedir. Bu süreç içerisinde hastalık cerrahi tedaviye uygun hale gelirse müdahale edilebilir.

Rektum kanseri: Rektum kalın barsağın son 15 cm lik kısmıdır. Rektum hastalıklarının cerrahisi rektumun bulunduğu konum nedeniyle özellik arz etmektedir. Rektum kanserli hastalarda da önceden yapılan evreleme çalışmaları sonrasında tedavi şeması planlanmaktadır. Özellikle uzak organ yayılımı olmayan ve bulunduğu yerde ilerlemiş olan rektum kanserli hastalara ameliyat öncesi radyoterapi olarak adlandırılan ışın tedavisi verilmektedir. Bu tedavinin amacı tümörü küçültmek cerrahiye daha uygun hale getirmek ve ileride hastalığın tekrar etme oranını en aza indirmektir. Rektum kanserli hastaların en sık merak ettikleri konu stoma, kolostomi veya torba olarak adlandırılan işlemin kendilerine uygulanıp uygulanmayacağıdır. Bu konuda en sağlıklı cevabı cerrah hastayı muayene ettikten sonra söyleyebilir.

Kolorektal kanserde laparoskopi: Kolorektal kanserin cerrahi tedavisinde laparoskopik yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Laparoskopik yöntemin avantajı büyük bir kesi yapmadan karna açılan 4-5 adet delik ve yaklaşık 5-6 cm lik kesi ile ameliyatın tamamlanmasıdır. Laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hastalar daha hızlı iyileşmekte ve ameliyat sonrası daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duymaktadır.

Doç. Dr. Tayfun Yoldaş 2018. Tüm Hakları Saklıdır.