Pelvik Kitleler

Pelvik Kitleler

  • Pelvik Kitleler
  • Kolon ve rektum kanseri (kalın barsak kanseri)
  • Anal Kanser
  • İnce Barsak Kanseri
  • Peritoneal karsinamatoz da karın içi sıcak kemoterapi
  • Karın içi sarkomlar (yumuşak doku tümörleri)

Kadınlarda pelvik kitle kadın üreme organlarında iyi huylu kist veya kötü huylu tümörler şeklinde ciddi sonuçlar doğurabilen oluşumlardır. Örneğin rahimde (uterus) miyom ve over kistleri kadın üreme sisteminde pelvik kitlelere örenk olarak gösterilebilir. Pelvik inflamatuar hastalık olarak bilinen uterus, over ve fallop tüplerinin enfeksiyonlari da karında şişmeye neden olarak pelvik kitle imajı yaratabilir. Erkek ve kadınlarda pelvik kitle alt karın bölgesindeki diğer organlara ait patolojilerin sonucu da gelişebilir. Yaygın bir barsak tıkanıklığı veya iltihabı ya da sindirim sitemi tümörleri de pelvik kitle nedeni olabilir.

Pelvik Kitle Tanısı Nasıl Konur?

Hastanın ayrıntılı öyküsü, fizik muayene, serum tumör markerlarının incelenmesi (özellikle CA 125), ultrasonografi ve BT gibi görüntüleme yöntemleri ve organ fonksiyonlarını göstere laboratuar testleri ayırıcı tanıda kullanılmalıdır.

Pelvik Kitle Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pelvik kitlesi olan hastalara yaklaşım ayırıcı tanıya, menopoz dönemine ve hastanın performansına göre planlanır. Laparoskopik cerrahi tedavi hastanın iyileşmesini kolaylaştırır ve hastanede kalış süresini kısaltır. Üreme organlarında adneksiyal torsiyon nadir görülse de acil jinekolojik cerrahi gerektirir. Pelvik inflamatuar hastalık peritonite neden olabileceğinden acil medikal tedavi gerektirir.

Doç. Dr. Tayfun Yoldaş 2018. Tüm Hakları Saklıdır.